AAU logo

Engineering

Matematik

Kompleks matematik skal gøre kvantekommunikation pålidelig

Kompleks matematik skal gøre kvantekommunikation pålidelig


En teknisk revolution er på trapperne, og den vil vende op og ned på verden, som vi kender den. Det drejer sig om kvantecomputerens komme. Mens vor tids computere bygger på klassisk fysik, spås fremtidens computere at være kvantecomputere, der bygger på kvantemekanik, og de vil gøre det muligt at udføre beregninger med en hidtil uset hastighed. Men med de nye muligheder følger også nye udfordringer.

En af de væsentligste udfordringer med elektronisk kommunikation har altid været sikkerhed for, at data ikke mistes på grund af støj og computernedbrud. Med kommunikation via kvantecomputere vil de eksisterende teknologier blive uanvendelige.

- I fremtiden kommer det til at kræve helt nye beregningsmetoder for at kunne beskytte data mod støj – både når det gælder lagring og overførsel af data. Kvantecomputerens virkemåde stiller kort fortalt nye krav til det matematiske fundament, der skal sikre, at den elektroniske kommunikation kan foregå pålideligt, fortæller professor Olav Geil fra Institut for Matematiske Fag.

Den matematiske grundforskning på AAU er med til at sikre dette fundament. Med afsæt i abstrakt algebra udvikler forskerne kvantekoder, der skal gøre elektronisk kommunikation pålidelig – også den dag kvantecomputeren bliver en realitet.