AAU logo

Engineering

Byggeri og anlæg

Bygninger som en integreret del af vores energisystem

Bygninger som en integreret del af vores energisystem


En af de største udfordringer i et integreret smart energisystem er håndtering af den meget varierende produktion af vedvarende energi. Bygninger kan her spille en vigtig rolle ved at indgå som en integreret del af energisystemet og tilføre en fleksibilitet som et distribueret energilager og/eller energiproducent.

Siden 2009 har Sektionen for Architectural Engineering haft et øget forskningsfokus på bygninger som et aktiv i realiseringen af et fremtidigt integreret smart energisystem, der er fuldt ud er baseret på vedvarende energikilder. Denne holistiske tilgang til Zero Energy Building-konceptet bygger på tidligere forskning med fokus på optimering af individuelle bygningskomponenter og systemer, såsom nye typer isolering, bedre vinduer, varme- og ventilationssystemer mv.

- Ved at betragte bygningen som en aktiv del af energisystemet er der udviklet en ny evalueringsramme for bygninger. Denne nye ramme muliggør design af energieffektiviserede bygninger, der intelligent interagerer med energidistributions- og produktionssystemet til at håndtere udfordringer i energiforsyningssystemet siger professor Per Heiselberg fra Institut for Byggeri og Anlæg.

Forskningen har ydet et vigtigt bidrag til udformningen af fremtidige energieffektive og "smart grid-ready" bygninger, der understøtter løsninger til at overvinde driftsmæssige flaskehalse i elforsyningen ved at udnytte det energiregulerende potentiale i et fleksibelt energiforbrug.