AAU logo

Engineering

Biomekanik

Bør vi passe vores knæ, som vi passer vores tænder?

Bør vi passe vores knæ, som vi passer vores tænder?


Knæ er udsatte. Ifølge Landspatientregistret stiger tallet for knæoperationer og gigtbehandlinger støt, og hele vores gængse opfattelse af en ældre person som krumbøjet og dårligt gående er formet af gigtens konsekvenser. Men hvordan kan behandlingen optimeres og generne mindskes? 

Sådanne problemstillinger angribes i et tværfagligt samarbejde, hvor blandt andre en forskningsgruppe fra Institut for Materialer og Produktion deltager med en innovativ tilgang og stærke kompetencer i biomekanik i projektet Innovative Osteoarthritis Interventions, IOI*. Samarbejdet har allerede givet interessante resultater, og der er store ambitioner for fremtiden. 

Idéen er at sætte tidligt ind. Vægttab og styrketræning tidligere vist gode resultater, og det tyder på, at sygdommen kan bremses eller måske reverseres ved at påvirke de indre kræfter i knæene. Her kommer biomekanikken ind i billedet, da man med avancerede modeller kan beregne knæbelastningen for en given patient under givne forhold. Resultaterne kan sammenlignes eksperimentelle data, som projektets øvrige partnere indsamler.

"Med denne kombinerede information kan vi måske udvikle simple interventioner, der kan bremse sygdommens udvikling på et tidligt tidspunkt, når folk først begynder at mærke knæsmerter ved 40-50 års-alderen,” siger projektleder, professor John Rasmussen fra Institut for Materialer og Produktion. ”Måske skal vi i fremtiden til at pleje vores led gennem hele livet på samme måde, som vi passer vores tænder og på den måde får de fleste mennesker til at klare sig med deres naturlige tænder i en høj alder.”

Gigt rammer os alle, hvis vi bliver gamle nok, så det samfundsmæssige potentiale er stort, og vi har brug for den kreativitet og innovation, som det tværfaglige samarbejde skaber. 

*IOI er et samarbejde mellem Institut for Materialer og Produktion, Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi, Aalborg Universitetshospital samt det to virksomheder AnyBody Technology A/S og CCBR A/S. Projektet er støttet af Innovationsfonden.