AAU logo

Engineering

Bæredygtigt byggeri

Mere bæredygtigt byggeri

Mere bæredygtigt byggeri

Byggeriet lægger beslag på 40 pct. af materialeforbruget i Europa, mens det genererer 30 pct. af den samlede affaldsmængde. Byggeriet står også for 40 pct. af energiforbruget. En omstilling af byggeriet er derfor bydende nødvendig af hensyn til samfundets bæredygtighed. I samarbejde med myndighederne og byggebranchen har AAU udviklet nogle redskaber, som branchen nu bruger til at gøre byggeriet mere bæredygtigt.

At kunne træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af de langsigtede miljømæssige, sociale og økonomiske konsekvenser er en væsentlig del af det at bygge bæredygtigt. Det er baggrunden for, at myndighederne og byggebranchen i 2014 bad AAU om at udvikle nogle redskaber til projektering af bæredygtigt byggeri, baseret på internationale erfaringer og metoder.

Bæredygtighed handler ikke kun om energi- og ressourceforbrug. Fx er det ikke bæredygtigt at gøre bygninger ekstremt energieffektive, hvis de dermed bliver urimeligt dyre. Eller at spare på ressourcerne i en sådan grad, at bygningerne ikke holder særlig længe. Eller at klemme tingene så meget sammen, at handicappede hindres adgang. For at kunne kalde noget bæredygtigt skal energi- og ressourceforbrug i et samlet livscyklusperspektiv være i balance med en række sociale og økonomiske hensyn.

I dag bruger byggebranchen i vid udstrækning AAU’s redskaber til analyse af bygningers bæredygtighed og totalomkostninger. Og det i en sådan grad at AAU i februar 2017 modtog Rockwool Prisen for netop denne indsats.