Studieordninger

Frist for indsendelse af studieordninger
der træder i kraft 1. februar er 1. maj året før.

Frist for indsendelse af studieordninger
der træder i kraft 1. september er 1. november året før.

Studieordningerne indstilles af studienævnene,
og fremsendes af skolerne til fakultetskontoret til godkendelse.