Kontakt

FAKULTETETS OFFICIELLE ADRESSE

Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
Niels Jernes Vej 12
9220 Aalborg Øst

Tlf.: 99 40 99 40
engineering@adm.aau.dk 

Dekansekretariat

STRATEGISK RÅDGIVER

Jacob Glensvang
Tlf.: 25 24 75 14
jag@adm.aau.dk

DEKANSEKRETÆR

Maria Harbo Thomsen
Tlf: 99 40 20 13
mht@adm.aau.dk

RÅDGIVER

Lone Grøndahl Dalgaard
Tlf: 99 40 34 77
lgk@adm.aau.dk

Presse og kommunikation

journalist

Hiva Ahmadi
Tlf.: 99 40 35 20
Mobil: 22 20 68 69
hiah@adm.aau.dk

Kommunikationspartner

Sanne Holm Nielsen
Tlf.: 99 40 35 17
shn@adm.aau.dk

Ledelse og afdelinger

Dekan

Mogens Rysholt Poulsen 
Tlf.: 99 40 20 13 
dekan-engineering@adm.aau.dk 

Prodekan for uddannelse

Lars Døvling Andersen
Tlf.: 99 40 88 69
lda@math.aau.dk

Prodekan for myndighedsbetjening

Thorkild Ærø 
Tlf.: 99 40 22 61
tka@sbi.aau.dk

Fakultetsdirektør

Christina Breddam
Tlf.: 99 40 34 79
fakdir-est@adm.aau.dk

Fakultetskontorets Afdelinger

Økonomi

Ph.D

Uddannelsessekretariatet

Kommunikation